Fagerviks Kurs och Lägergård

 

 

 

       Tillbaka...

 

 

 Fagerviks kurs- och lägergård 
 drivs av en 
stiftelse där styrelse-

 medlemmarna består av 

 representanter från pitetraktens 

 församlingar.

 

 2007 firade vi 50-årsjubileum.   
 

 Styrelsen arbetar helt på frivillig 
 basis och hjälper även till vid 
 en del av gårdens aktiviteter.
 

 Fagerviks hela historia präglas 
 av stor idealitet och många frivilliga
 dagsverken har lagts ned här. 

 

 

Ordningsföreskrifter - För allas trevnad.

 

 

 
1.  Anmäl dig i receptionen vid ankomst och avfärd.

2.  Försäljning vid och inom gårdens område får bara förekomma med

     gårdens tillstånd.

3.  Hjälp oss att hålla gården ren och skräpfri. Använd sophållarna som 

     finns inom området. Vi uppmanar alla boende på gården att sopsortera

     i den mån det är möjligt.

4.  När du nyttjar de gemensamma utrymmena (toaletter, kök och

     duschar), lämna dem i samma skick som du själv önskar finna dem.

5.  Visa hänsyn. Mellan kl 23:00--07:00 vill vi ha lugnt och tyst på

     området.

6.  Hundägare ombedes visa hänsyn mot övriga gäster genom att hålla 

     hunden kopplad och plocka upp efter hunden när den gjort sina

     behov. Det finns skogsområden där hunden kan vara lös under

     er uppsikt.

7.  All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är inte 

     tillåtet att sätta upp sk tälthus av permanent karaktär.

8.  Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och

     skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har 

     rätt att sätta upp. Tillse att gasol och elutrustning är provad och 

     godkänd enligt gällande bestämmelser.

9.  Förtäring av alkoholhaltiga drycker är ej tillåten i

     Norrbottensgårdarna, Servicehuset eller på de gemensamma

     utrymmena utomhus inkl nere vid älven.

10. Rökning är ej tillåten inomhus, gäller även våra stugor och servicehus.

11. Fagervik ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående

     eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför gårdens 

     kontroll.

12. Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade platser. Var rädd om

     naturen - den behöver ditt skydd.

Fagervik.org© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

                                                                                 admin@fagervik.org